Erilaisia juoksukenkiä: Ylipronaatiotuetut mallit

Ensimmäisenä kenkäryhmänä arvioinnin kohteeksi pääsevät ylipronaatiotuetut juoksukengät. Tuetut mallit ovat muutaman viime vuoden aikana saaneet huomiota lähes yhtä paljon kuin minimalistiset juoksukengät, tosin hieman eri syystä. Pronaatiotuettujen lenkkareiden menekki on laskenut, mutta onko tämän lasku kuitenkaan niin yksiselitteistä kuin mitä yleisesti saatetaan olettaa? Mielestämme asia ei ole niin yksinkertainen, koska ylipronaatiotuetut juoksukengät ovat kategoriana kenties kaikkein monipuolisin. Tämän takia onkin syytä käsitellä kategoria osissa eikä kokonaisuutena.

Käytämme tässä artikkelissa ylipronaatiotuettuja ja tuettuja kenkiä synonyymeina.

Yleistä tuen rakentumisesta

Välipohjamateriaalit, kuten esimerkiksi EVA, voivat olla joko kovempia (tiheämpiä) tai pehmeämpiä (huokoisempia), millä saadaan rakennettua erityyppisiä kontrasteja ylipronaatiotuen ja kengän muiden osien välille. Näin vaimennuksen kautta voidaan korostaa tai vähentää kengän tuen vaikutusta. Mikäli vaimennus on kauttaaltaan todella pehmeä, on tuen vaikutus vähäisempi, koska jalka pääsee liikkumaan sisäänpäin helpommin. Jos taas vaimennus on kova, on myös tuki jäykempi, koska jalan sisäänpäin kulkeutuminen vaikeutuu. Täten erilaisista materiaalikombinaatioista on mahdollista rakentaa toimiva kenkä sekä kevyt- että raskastekoisemmalle juoksijalle.

Motion Control -juoksukengät

Motion Control -mallit ovat ylipronaatiotuetuista juoksutossuista ne kaikkein järeimmät vaihtoehdot. Ideologia näiden taustalla perustuu voimakkaaseen tukeen jalan sisäsyrjällä, mikä on usein yhdistetty myös hyvin jäykkään kiertojäykkyystukeen (kiertojäykkyydestä puhumme lisää seuraavassa, neutraaleja kenkiä koskevassa artikkelissa).

Tuki näissä malliston jämäkimmissä lenkkareissa muodostuu usein monesta palasta, jotka tukevat jalkaa sekä kannanseudulta inversiovaiheessa että päkiänseudulta ponnistusvaiheessa. Motion Control -tossun tuen jäykkyys on tehty niin voimakkaaksi, että se alkaa jo ohjaaman askelta. Tämä tarkoittaa, että askelluksesta katoaa lähes kaikki luonnollisuus ja siihen olennaisesti kuuluva pronaatiovaihe jää pois. Jämäkkyydestä johtuen juoksutuntumaksi voi muodostua ei-toivottava aistimus painon pysymisestä ulkosyrjällä. Usein askeleen ohjaantumista korostaa, kanta-astujilla erityisesti, kannan ulkosyrjän pehmeyden ja tuen jäykkyyden välinen voimakas kontrasti.

Tämän tyyppiset kengät olivat vielä suhteellisen kovassa huudossa noin viisi vuotta sitten. Tilanne on kuitenkin muuttunut, ja nyt käytännössä ainoana juoksukenkätyyppinä Motion Control -kategorian myynti on laskenut. Syykin on selvä: juoksijat eivät enää kaipaa näin voimakkaita tukia, ja toisaalta tämän tyyppiset juoksukengät ovat myös aiheuttaneet enemmänkin ongelmia kuin poistaneet niitä.

Esimerkkinä ongelmista on, että kun tukijärkäleillä poistettiin askeleen ylipronaatio, siinä samalla poistettiin luonnollinen pronaatio. Myös kengän rullaavuus katosi tukien ja jäykisteiden joukkoon. Tällainen lenkkari pakottaa herkästi jalan pysymään ulkosyrjällä (kun luonnollista pronaatiota ei pääse syntymään), samalla kun juoksija pakotetaan tekemään ylimääräistä työtä viedäkseen askelluksen ponnistusvaiheeseen sekä ponnistaakseen. Tämä kuormittaa jalkoja varsin paljon. Ongelmien seurauksena on ollut ”joukkopako”: ennen tähän kategoriaan kuuluneita kenkiä on muokattu vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeita, minkä seurauksena tuetut kengät ovat kokeneet evoluution.

New_Balance_1340

New Balance 1340 on erittäin vahvasti ylipronaatiotuettu juoksukenkä. Kuva: New Balance

Normaalit ylipronaatiotuetut juoksukengät

Evoluution kautta normaalien ylipronaatiotuettujen juoksukenkien kategoria on kasvanut räjähdysmäisesti. Nämä kengät ovat rakenteeltaan hyvin lähellä Motion Control -juoksukenkiä, mutta normaalien tuettujen kenkien tukirakenteet ovat paljon kevyempiä ja joustavampia. Normaalisti tuetuissa juoksulenkkareissa myös kiertojäykkyystuki voi olla joko löysä tai jäykkä.

Erona näiden kahden kategorian välillä on siis, että ensin mainittu ohjaa ja rajoittaa liikettä lähtökohtaisesti mahdollisimman paljon, kun taas jälkimmäinen on huomattavasti hellävaraisempi ja pyrkii tekemään kompromisseja jalan luontaisen liikkeen ja virheasentojen korjaamisen kanssa.

Nike_Zoom_Structure+_17

Nike Zoom Structure+ 17 on esimerkki kengästä, jonka vaimennus on muuttunut dynaamisemmaksi vuosien saatossa. Kuva: Nike.

Kevyet tuetut juoksukengät ja kisakengät

Juoksukenkämarkkinoilla kenties suurin yksittäinen muutos on ollut keveiden kenkien jatkuvasti kasvanut markkinaosuus. Emme tässä artikkelissa keskity keveiden kenkien jaotteluun vaan siihen, minkälaisia tukia näistä kengistä on mahdollista löytää. Kevyistä kengistä lisää niitä koskevassa omassa artikkelissa.

Useissa niin sanotuissa ylipronaatiotuetuissa trainereissa tuen on tarkoitus kohdistua ennen kaikkea jalan pitkittäiskaarelle. Tuki alkaa siis hieman kauempaa kantapäästä kuin normaaleissa tuetuissa kengissä. Näin ollen ei kevyissä kengissä ole kanta-askelluksessa eikä alastulovaiheessa tavallisen voimakasta ylipronaatiotukea.

Myös kevyissä kengissä tukea on rakennettu vaimennuksen ja tuen kontrastien kautta. Lähtökohtaisesti kevyet kengät ovat aavistuksen löysempiä kuin normaalit ylipronaatiotuetut kengät, mutta tästä kategoriasta on myös mahdollista löytää jäykempiä vaihtoehtoja. Jäykkyyseroon vaikuttavat sekä kiertojäykkyys- että ylipronaatiotuki. Voimakkaammin pronaatiotuetuissa normaaleissa juoksulenkkareissa tuki jatkuu syvemmälle kengän rakenteisiin ja ulkosyrjään, kun taas keveissä kengissä tuki keskittyy enemmän sisäreunalle.

Saucony_Mirage_3

Saucony Mirage 3, ylipronaatiotuettu traineri. Kuva: Saucony.

Puhtaasti kisakäyttöön tarkoitetuista juoksukengistä löytyy vain muutamia tuettuja malleja, mutta silti nämäkään tossut eivät ole täysin vailla tukea. Monet kisakengät ovat varustettuja piikkareista tutulla tekniikalla, jossa jämäkkyys rakentuu kiertojäykkyystuen varaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuen ensisijainen tarkoitus on stabilisoida jalkaa ponnistusvaiheessa, ei suinkaan ohjata tai estää luontaista liikettä.

Asics_DS_Racer_9

Asics DS Racer 9 on yksi pronaatiotukea tarjoavista kisakengistä. Kuva: Asics.

Dynaaminen ylipronaatiotuki

Viimeaikoina ylipronaatiotuettujen juoksukenkien kategoriaan on tullut uusi alakategoria, niin sanotut dynaamisen tuen omaavat juoksukengät. Ne ovat jo suhteellisen lähellä neutraaleja juoksukenkiä. Näiden kenkien tuki on rakennettu normaalista ylipronaatiotuesta poikkeavalla tavalla. Tuki on usein tehty välipohjaan kiilamaisina rakenteina tai tiheyksinä, jolloin sisäsyrjällä oleva, jämäkämmästä materiaalista tehty materiaali on hieman alempana kuin ylempänä oleva pehmeämpi osa. Tavoitteena on, että tuki aktivoituu vasta, kun jalka taittuu liikaa sisään. Näin neutraalisti askeltava ei joutuisi ”kosketuksiin” jäykemmän materiaalin kanssa ja voisi siis käyttää dynaamisesti tuettuja kenkiä.

Muita dynaamisuuden merkkejä ovat panostus tuen asteittaisuuteen myös pituussuunnassa (erotuksena tyypilliselle sivuttaisliikkeeseen keskittyvään tukeen), jolloin alastulovaiheessa tuki olisi aluksi pehmeämpää ja askeleen edetessä muuttuisi vaiheittain kovemmaksi. Näin askel ei törmäisi kovaan massaan heti alastulon jälkeen vaan liike hidastuisi vähitellen.

Kolmas dynaamisuudella haettava vaikutus on pyrkimys entistä parempaan ja sujuvampaan eteenpäin suuntautuvaan liikkeeseen.

Nämä kaikki vaihtoehdot tekevät tuista dynaamisempia, mutta samalla ne väistämättä vähentävät tuen absoluuttista määrää. Emme olekaan vielä törmänneet Motion Control -luokan dynaamiseen tukeen, mikä toki toteutuessaan olisi lähellä käsitteellistä mahdottomuutta.

Dynaaminen_tuki_runnesworld.it

Havainnollistava kuva Nike LunarGlide+ 5:n dynaamisesta tuesta. Kuva: runnersworld.it.

Yhteenveto

Tuen rakentaminen kenkään on siis mahdollista monin eri tavoin. Tämä herättää usein kysymyksen siitä, mikä olisi parhain vaihtoehto minulle, jos tarvitsen tuettua kenkää? Kuten arvata saattaa, monet erilaiset tekijät vaikuttavat kengän valintaan, erityisesti askeltyyppi. Jos juokset esimerkiksi päkiän kautta, niin juokset käytännössä ylipronaatiotuen yli. Tämä tarkoittaa sitä, että maakontaktin jälkeen tuki ei enää vaikuta loppuaskeleeseen. Siksi voimakkaampi tuki kannalla ei välttämättä häiritse juoksuasi niin paljon kuin mitä voisi kuvitella. Vastaavasti hieman raskastekoisemmalla juoksijalla, jolla on analysoitu neutraali askellus, voi etenkin pitkäkestoisemmassa suorituksessa toimia mainiosti hieman tuettu juoksukenkä. Syy on tuen tarjoama apu jaloille siinä vaiheessa, kun väsyneet lihakset päästävät jalkojen luonnollisen sisäkierron kääntymään liialliseksi.

Jarno & Joonas

Sivua muokattu 1.1.2014

3 comments

Kommentoi

Kommentit